top of page

Såhär mäter du

Raktrappa.jpg

Rak trappa

För att mäta en rak trappa börjar du med bredden för att sedan mäta längden (T1) 

 

 

L trappa

För att mäta en L trappa börjar du med bredden för att sedan mäta T1 och sedan T2

 

 

Ltrapp-ritning.jpg
Utrapp-ritning.jpg
Utrapp-ritning.jpg

U trappa

För att mäta en U trappa börjar du med bredden för att sedan mäta längden T1, T2 och till sist T3

Ordförklaring

Högersvängd / Vänstersvängd

Trappan utformning sett nerifrån

 

Trapplöp

Gångvägen i trappan, En rak trappa har ett löp, L-trappa har två löp och U-trappa tre löp

 

Vangstycke

Vangstycke är de sidostycken i en trappa där stegen är fastsatta och bildar trappans stomme.
Många trappor, till exempel spiraltrappor, har självbärande konstruktion och saknar då vangstycken.

 

Sättsteg

Sättsteg är de lodräta delarna mellan stegen i en trappa. Beroende på trappans konstruktion är sättstegen mer eller mindre stabiliserande men har oftast bara tätande eller döljande funktion. Öppna trappkonstruktioner saknar sättsteg

 

Slutsteg

Plansteg i golvnivå av löpets slut

 

Vilplan

Är en plattform mellan två trapplöp. Minskar fallhöjden och ökar säkerheten

 

Trappräcke

Räcke som följer trappans konstruktion

 

Våningsräcke

Räcke monterat på övre plan runt bjälklagsöppning (trapphål)

 

Blocksteg

Första steget i trappan utsvängt utanför trapplöpet

 

Handledare

Handstöd vid trappa, sitter på vägg om sådan finnes och överst på räcke

 

Stolpar

Stolpar i början och slutet av trappan. Kan även finnas i innerhörn beroende av trappmodell

 

Räckesståndare

Spjälor som utgör själv räcket i ett trappräcke eller våningsräcke

bottom of page